GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Maringotka za humny, provozovatel Lucie Fukalová, se sídlo Mladých 181, Pardubice, IČ: 87268639 (dále jen „Zpracovatel“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem uzavírání smluv, dodávání služeb, identifikaci plateb za služby, zasílání newsletterů, řešení případné reklamace, řešení Vašich dotazů a připomínek, řešení případných stížností a sporů. Tyto údaje budou Zpracovatelem uchovány po dobu nezbytně nutnou.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené výše.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
  • Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2022.

Vyžádat si informaci jaké osobní údaje o vás zpracováváme, požádat o opravu nebo kompletní výmaz můžete na emailu: lucie@maringotkazahumny.cz , nebo na telefonním čísle 703 491 247.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2022.